Dienst op 2019-12-25-09-50

Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. W.P. v.d..Hoeven, Amersfoort

Eerste kerstdag

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
KIA(Kinderen in de Knel)
uitgangscollecte
instandhouding predikantplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
koster
G. van Vugt
bhver
Margarethe Hagelen