Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. L. van Wingerden, Den Bosch
Opening Winterwerk
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
KIA jeugd- en jongerenwerk
uitgangscollecte
instandhouding predikantplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
koster
G Vos
bhver
Gerrit Vos