Bloemengeuren: een oproep
Een mooie traditie en een goede gewoonte die we in onze gemeente graag willen voortzetten is het uitdelen van een bloemetje na de kerkdienst. Deze bloemetjes gaan naar oudere of zieke gemeenteleden of naar mensen die we om een andere reden een hart onder de riem willen steken. Om dit te kunnen blijven doen zijn we op zoek naar vrijwilligers die dit ‘s zondags na de dienst of op maandag willen bezorgen. Het is een kleine moeite die vaak erg op prijs wordt gesteld. Wilt u ons hierbij helpen, stuur dan even een mailtje naar diaconie@kerkwell.nl of spreek even een van de diakenen aan. Alvast bedankt!

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live