Ook voor de jongvolwassenen (vanaf 18 jaar en ouder) in onze gemeente is er een ontmoetingsplek. Eens per maand komen zij samen in de Wellse Schans, aan de Slijkwellsestraat 8 te Slijkwell. We beginnen de avond om 18.30 uur met een maaltijd. Daarna bespreken we met elkaar een thema.

Contactpersoon belijdeniscatechisatie:

  • Predikant (zie contactgegevens via 'Ik wil' > 'Contact')