Naast (en ná) de gewone catechisatie voor tieners is er belijdeniscatechisatie als voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis. In de regel is de dienst op Palmpasen, de zondag vóór Pasen, gemarkeerd om belijdenis te doen. Wie graag een gesprek wil hebben over belijdenis doen kan daarvoor het gehele jaar terecht bij de predikant of bij één van de ouderlingen. Als er voldoende gemeenteleden zijn, kan er een belijdeniscatechisatiegroep worden gevormd, om samen toe te werken naar het doen van belijdenis. Maar in overleg is er ook op individueel niveau één en ander mogelijk. Maatwerk dus!

Contactpersoon belijdeniscatechisatie:

  • Predikant (zie contactgegevens via 'Ik wil' > 'Contact')