In de kerk hangen er aparte collectebussen voor de zending en ook online kunt u via Givt (via de aparte QR-code op het scherm aan het einde van dienst) geld geven aan de zending. Alleen was het de laatste tijd de vraag: waar gaat dat geld voor ‘de zending’ nu eigenlijk heen? Want sinds vorig jaar is er geen zendingscommissie meer, die altijd een doel uitzocht om financieel te steunen. Het doel voor afgelopen jaar en ook voor dit jaar is daarom door de diaconie uitgekozen. Hopelijk zal er volgend jaar weer een nieuwe zendingscommissie zijn die dan weer een nieuw doel oppakt.
Het doel dat voor de zending is gekozen, is het project Thuisfront Vertaalwerk, dat vanuit de Hervormde Gemeente in Brakel is opgericht en wordt ondersteund door GZB en WBN.
Op de grens van Europa en Azië ligt er een bergachtig gebied, bewoond door een kleurrijke verzameling etnische groepen. Veel van deze groepen zijn nog onbereikt met het Goede Nieuws en hebben geen enkel vers van Gods Woord in hun eigen taal. Deze mensen hebben het Woord nodig in de taal van hun hart en Thuisfront Vertaalwerk ondersteunt de mensen die naar deze gebieden gaan! Het vertaalwerk omvat ook meer dan alleen het vertalen van Gods Woord. De eerste stap is taalonderzoek om in kaart te brengen welke talen in een bepaald gebied worden gesproken en door wie. Groeit het aantal sprekers of lijkt de taal uit te sterven? Wordt de taal voor alle dagelijkse activiteiten gebruikt, of alleen thuis of op de markt? Zijn er verschillende dialecten? Is een Schriftvertaling hier nodig? Vertalers en taalkundigen werken bij voorkeur in het leefgebied van de taalgroep. Zo leren ze de taal en de cultuur goed kennen. Dit is absoluut noodzakelijk om een vertaling te kunnen maken die past bij de lezers! Het is niet altijd eenvoudig om een vreemde taal te leren. Veel talen zijn nog niet op schrift gesteld; ze worden alleen gesproken. De taak van de taalkundige is dan het beschrijven van de grammatica van de taal en het ontwikkelen van een alfabet en een spellingssysteem. Zo wordt gesproken taal ook geschreven taal! Vertalers werken altijd samen met moedertaalsprekers. Zij kennen hun eigen taal immers als de besten! Een vertaalteam zoekt steeds zorgvuldig naar woorden die een goede balans geven tussen de betekenis en vorm van de brontaal en van die van de doeltaal. Consulenten betrekken bij de controle van de vertaling altijd de bronteksten van de Schrift: Hebreeuws voor het Oude Testament en Grieks voor het Nieuwe Testament.
Een ander onderdeel van het werk is alfabetisering: mensen leren lezen en schrijven. Zo kunnen zij het Woord zelf lezen, maar bijvoorbeeld ook informatie over hygiëne en gezondheid, contracten en prijzen van producten.
Naast het geld dat we dit jaar ophalen voor zending, is ook het geld dat we afgelopen jaar hebben opgehaald inmiddels naar Thuisfront Vertaalwerk gegaan. Dit betreft zo’n €1.000.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live