Afgelopen zondag had onze gastvoorganger het over vasten. Velen van ons zijn het misschien niet zo gewend, maar bij tijden is het goed om als christen een beetje van je luxueuze leven op te geven: niet altijd streven naar het maximaal haalbare in je leven, ‘eruit halen wat erin zit’, gericht te zijn op ‘meer, meer, meer’, op ‘ik, ik, ik’, maar juist op ‘U, U, U’.

 

Bij het thema ‘zeven keer barmhartigheid’ (zie meer hierover via https://kerkwell.nl/node/1170) worden er zeven concrete ‘vastentips’ gegeven. Op die manier kun je voor jezelf soberder dan normaal leven en ook stilstaan bij het lijden van Jezus: wat geef jij als christen praktisch op om jezelf aan Christus over te geven, die zich volledig overgaf aan ons?


Hieronder een tijdspad met mogelijke handvatten om zelf in deze veertigdagentijd aan de slag te gaan met vasten. De vastentips sluiten elk aan bij een ‘werk van barmhartigheid’, waar onze dominee in de diensten tijdens de veertigdagentijd over preekt.


2 t/m 5 maartgevangenen bezoeken – vastentip: stuur een kaart naar gevangenen via https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ (kan tot en met 12 maart!).
6 t/m 12 maart ‘hongerigen eten geven’ – vastentip: eet deze week sober: eet geen vlees en geen snoep. Geef 2 euro voor elke dag waarop dit is gelukt.
13 t/m 19 maart‘zieken bezoeken’ – vastentip: stuur deze week bemoedigende kaarten naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.
20 t/m 26 maart‘naakten kleden’ – vastentip: koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen en deel uit van wat je hebt. Geef 3 euro voor elke dag waarop dit lukt.
27 maart t/m 2 april‘vreemdelingen herbergen’ – vastentip: geen huis is geen warmte. Zet deze week de verwarming thuis eens wat lager en trek een dikke trui aan. Geef 2 euro voor elke dag waarop je stookkosten bespaart.
3 t/m 9 april ‘dorstigen drinken geven’ – vastentip: drink deze week geen alcohol, of, als je geen alcohol drinkt, geen limonade, sap of frisdrank. Geef 2 euro voor elke dag waarop dit lukt.
10 t/m 16 april‘doden begraven’ – vastentip: steek elke dag een kaars aan voor iemand die ernstig ziek is, het einde van het leven ziet naderen, of door oorlogsgeweld met de dood bedreigd wordt, en/of bid dagelijks voor diegene.

 

Het geld dat u voor uzelf hebt ingezameld kunt u bijvoorbeeld aan een diaconale collecte of aan de zending in de kerk geven. U kunt ook zelf een doel uitkiezen om uw geld aan over te maken.
 

Veel zegen in deze veertigdagentijd!

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live