Op woensdag 2 maart begint de veertigdagentijd, waarin we met elkaar toeleven naar Pasen. In deze tijd zullen er weer (korte) gebedsvieringen zijn, om onszelf te bezinnen. Deze vinden allen fysiek plaats op vrijdagen, om 19.30 uur, in het koor van de Wellse kerk, en wel op de volgende data: 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Op de laatste vrijdag, 8 april, wijken we uit naar de Ruïnekerk in Ammerzoden. De vieringen worden deze keer niet online uitgezonden. Tijdens de vieringen komen we in stilte samen, lezen we uit de Schrift, zingen we een lied en bidden we enkele (geschreven) gebeden. De bijeenkomst heeft een vast programma; het geheel is gestuurd. Gods Woord dat al eeuwen klinkt, wordt uitgesproken vóór en óver ons. Zo stellen we door Woord en gebed ons eigen leven in Gods licht. Het programma van elke avond is gebundeld in een boekje dat je elke avond krijgt aangereikt. Van harte welkom om dit samen mee te maken! Als u niet in de gelegenheid bent om de gebedsvieringen bij te wonen, maar toch een boekje wilt voor eigen gebruik – of als u sowieso zelf een boekje wilt – dan kunt u dit aangeven bij de dominee.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live