Sinds 2020 is er een vacature voor ouderling, welteverstaan voor het dorp Well (zonder de ‘Akkers’). De kerkenraad wil opnieuw proberen deze vacature in te vullen. U wordt uitgenodigd om hiervoor aanbevelingen in te dienen.
Daarnaast ontstaat er in september een vacature voor jeugdouderling. De kerkenraad vindt het in verband met de continuïteit van het jeugdwerk belangrijk om deze vacature vroegtijdig onder uw aandacht te brengen. Ook voor deze aanstaande vacature kun u nu reeds aanbevelingen indienen.
De aanbevolen personen dienen belijdend lid te zijn. Op de aanbeveling dient men naast de naam en het adres ook het ambt te vermelden waarvoor de persoon wordt aanbevolen. Aanbevelingen kunnen tot zondag 6 februari a.s. per mail of per brief ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad, Mari Quivooij (ga naar 'Ik wil... > Contact) en moeten voorzien zijn van naam en adres van de indiener.
Wilt u meebidden dat er gemeenteleden zijn die de (aanstaande) vacature kunnen en willen vervullen, en zich hiertoe door God geroepen weten, zodat het gemeentewerk doorgaat?

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live