In het verleden kende onze gemeente een zogeheten ‘contactcommissie’ en ‘pastorale medewerkers’. Beide groepen waren actief in het pastoraat. Na overleg hebben de (wijk)ouderlingen vorig jaar besloten om de contactcommissie op te laten gaan in de (groep van) pastorale medewerkers. Daarmee komt de contactcommissie te vervallen. Zo is er weer meer overzicht in alle pastorale aangelegenheden. En de ouderlingen willen de pastorale medewerkers weer meer betrekken in het pastoraat in onze gemeente.


Samen met de pastorale medewerkers hebben de ouderlingen meer ogen en oren in de gemeente en kunnen zij hopelijk meer signaleren om op in te springen. Pastorale medewerkers zijn er bijvoorbeeld om nieuwe leden te verwelkomen, om bezoeken te brengen aan 80+ers in de gemeente, of om een bloemetje te bezorgen op/rond hun verjaardagen. Let op: dit zijn voorbeelden van wat zij kunnen doen! Uiteindelijk werken zij in overleg met de wijkouderling en ook naar eigen inzicht en gaven.


Op donderdag 18 november jl. zijn de ouderlingen samen met de pastorale medewerkers samengekomen, om elkaar te ontmoeten en een en ander af te stemmen. Alle (wijk)ouderlingen en pastorale medewerkers staan in de GemeenteGids genoemd onder het kopje ‘Wijkindeling’ en op de website te vinden onder "Informatie > Wijkindeling".
De wijk Well heeft op dit moment (nog steeds) geen ouderling. Vanaf januari 2022 gaat de kerkenraad weer in beraad om hier iemand voor te benoemen. Voor de wijken 2, 4, 5 en 6 zoeken we nog een extra pastoraal medewerker.


In het verleden was het gebruikelijk om nieuwe pastorale medewerkers een belofte (van geheimhouding) te laten afleggen in een kerkdienst. Nieuw is dat er is besloten om dit in de toekomst in kleinere kring te doen, tijdens het gezamenlijke overleg van ouderlingen en pastorale medewerkers. Zodoende hebben enkele nieuwe pastorale medewerkers op de genoemde avond deze belofte instemmend beantwoord. Zij waren allen eerder lid van de contactcommissie. Door dit in kleinere kring te doen, hopen we dat we de drempel verlagen om meer pastorale medewerkers te vinden. En daarom bij deze ook de oproep: zie jij het voor jezelf weggelegd, of heb jij de gaven of het verlangen om pastoraal medewerker te worden? Of weet jij iemand die hiervoor in aanmerking komt? Laat het weten bij de kerkenraad, predikant of ouderlingen.


Verder nog het volgende. Te midden van al het pastoraat richt de predikant zich in eerste instantie op bijvoorbeeld zieken, overlijdens en uitvaarten, op geboortes, doop en huwelijken en op gemeenteleden die niet (meer) in de kerk kunnen komen. Ook gaat hij op tip van ouderlingen of uiteraard op eigen initiatief naar mensen toe. Aan gemeenteleden de vraag om bij dringende zaken eerst contact op te nemen met de (waarnemende) wijkouderling. Dan houden we de communicatie zo veel mogelijk centraal. Wijkouderlingen nemen zo nodig weer contact op met de predikant. En natuurlijk kunnen zij ook weer een pastoraal medewerker inschakelen. Maar in elke wijk is de wijkouderling een eerste aanspreekpunt.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live