In de Stille Week is er op woensdagavond een (laatste) gebedsviering en op Goede Vrijdag een kerkdienst. Maar het lijdensevangelie omvat veel meer dan de bijbelgedeelten die tijdens die vieringen aan bod komen. Daarom verschijnt er aanvullend op de overige dagen – maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag – overdag een ‘podcast’ (luisterfragment) op Kerkomroep en YouTube. In die podcasts wordt er steeds een gedeelte over Jezus’ lijdensweg gelezen en klinkt er een toepasselijk lied. Hopelijk geeft dit een handvat om elke dag in de Stille Week iets tot je te nemen van die grote geschiedenis die vertelt wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live