Woensdag 17 februari begint de Veertigdagentijd. Vanaf dan zal er, met uitzondering van woensdag 10 maart (Biddag), tot aan Pasen elke woensdag een (online) gebedsviering plaatsvinden.

Het programmaboekje – met daarin alle vieringen – is hieronder beschikbaar. Het boekje is ook op papier te verkrijgen. Zie hiervoor de berichtgeving in editie 4 van Kerk&Nieuws (verschijnt in de week van 8 feb.).

Alle vieringen worden opgenomen vanuit de Ruïnekerk in Ammerzoden. Vanaf 19.00 uur zijn ze die avond te bekijken via Kerkomroep en YouTube.

Het idee van de gebedsvieringen is om onszelf in aanloop van Goede Vrijdag en Pasen te bezinnen. Midden in de week worden we stil, gedenken we het lijden van onze Heer Jezus, richten we ons tot God. Het zijn korte, sobere momenten van ongeveer 10-15 minuten. Tijdens die momenten zijn we stil, bidden we, lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar enkele liederen en gedichten. Het geheel van de viering is gestuurd, alles staat op papier, het zijn woorden (van God) die voor en over ons worden uitgesproken.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live