kerst

Orde van dienst vrijdag 24 dec. 2020 21:30 in de Wellse kerk (Kerstnacht)

Welkom en mededelingen

De herdertjes lagen bij nachte (Joh. de Heer 609: 1, 4)

Stille nacht (LvdK 143: 1, 2, 3) Via
https://www.youtube.com/watch?v=2jnJN-1QlaQ

Bemoediging en groet

Komt allen tezamen (B38 gezang 18: 1, 2)

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2:1-20 (NBV) (door Brian Visnovsky)

Eer zij God in onze dagen (HH 128: 1, 2, 3 en steeds ref.) Via
https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc_phcAA

Overdenking

Er is een roos ontloken (LvdK gezang 132: 1, 2, 3)

Gebed

Ere zij God (ELB 101)

Wegzending en zegen

Inzameling van de gaven

 

 

 

1e Kerstdag 

 

Orde van dienst vrijdag 25 dec. 2020 10:00 in de Wellse kerk (Eerste Kerstdag)

Welkom en mededelingen (aansteken vijfde kaars en online gedicht)

B38 gezang 18: 1, 4 (Komt allen tezamen)

HH 129: 1, 2 (Er is een kindeke geboren op aard)

B38 gezang 21: 1, 2 (Ik kniel aan uwe kribbe neer)

Stilte, bemoediging en groet

B38 gezang 15: 1, 3 (Komt, verwondert u hier mensen)

Gebed om de heilige Geest

Kerstproject kinderen en HH 126: 1, 5 (Een koning is geboren)

1e Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 (NBV)

HH 122: 1, 3 (Al wie dolend in het donker)

2e Schriftlezing: Matteüs 2:1-12 (NBV)

B38 gezang 14: 1, 3 (Nu zijt wellekome)

Preek

B38 gezang 10: 1, 5 (Daar is uit ’s wereld duist’re wolken)

Kerstverhaal (door Jeroen Veldhuijzen)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: ELB 101 (Ere zij God)

Wegzending en zegen

Inzameling van de gave

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner tonen op voorpagina
Status bericht
Live