Als kerkenraad zijn we dankbaar en verheugd om te melden dat we sinds heden weer een voorzitter in ons midden hebben. Wim Baijense zal naast zijn functie als ouderling-kerkrentmeester ook het voorzitterschap van de kerkenraad op zich nemen. Hij gaat dit vooralsnog aan voor een periode van een half jaar, daarna kijken we in goed overleg hoe en of dit bevalt. We hopen dat het hem lukt om een goede balans te vinden in het voorzitterschap en de taken die hij als ouderling-kerkrentmeester op zich neemt. Hij is immers pas net (weer) aangetreden als kerkenraadslid. Wel kent hij onze gemeente goed en heeft hij ook ervaring als kerkenraadslid. Daarom zijn we blij dat hij de rol van voorzitter op zich wil nemen. Concreet zal Wim als voorzitter voorlopig de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen gaan leiden. En verder is hij vanuit de kerkenraad vanaf nu ook het algemene aanspreekpunt voor onze gemeente. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het kerkblad, de gemeentegids van komend jaar en via het contactformulier op deze website is hij eveneens te benaderen.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live