Jaarlijks maken wij een begroting waarin we ook een bedrag opnemen wat wij verwachten te ontvangen tijdens de collecte in de kerkdiensten. Tijdens Dankdag vorig jaar november is deze begroting aan de gemeente gepresenteerd. Voor de opbrengsten vanuit de collecte hadden wij begroot om in 2020 in totaal €19.750 te ontvangen. Dit jaar is natuurlijk volledig anders verlopen dan verwacht. We hebben enkele maanden alleen op afstand de kerkdiensten mee kunnen maken. Sinds enige tijd kunnen we weer met een deel van de gemeente de diensten in de kerk bijwonen. We zien gelukkig dat u ook financieel betrokken blijft bij ons gemeente, ook al kunt u de diensten niet of beperkt bijwonen. Via de collecten in de diensten, de bank en via Givt ontvangen wij toch uw bijdragen. Helaas blijven de opbrengsten wel achter bij wat wij hadden begroot. Als de huidige lijn zicht voorzet verwachten wij dit jaar circa €17.000 te ontvangen vanuit de collecten. Een mooi bedrag, maar lager dan waar wij rekening mee hadden gehouden. Uw bijdragen zijn hard nodig. Wij willen dan ook vragen om ook in deze tijd toch te blijven geven. Hartelijk dank.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live