Op dit moment wordt het College van Kerkrentmeesters (CvK) bemenst door drie ouderlingen-kerkrentmeester. Dat betekent dat er nog één vacature openstaat voor een (vierde) ouderling-kerkrentmeester. We blijven op zoek naar iemand die het voor zichzelf ziet weggelegd om dit ambt te bekleden. – En mocht u/jij zich hiertoe geroepen weten, vragen we u/jou dit ook aan de kerkenraad kenbaar te maken! – Tegelijkertijd kennen wij in onze gemeente ook de ‘gewone’ kerkrentmeester: kerkrentmeesters die geen ouderling zijn. Deze kerkrentmeesters zijn geen lid van de kerkenraad en zijn er vooral voor specifieke taken binnen het CvK. Ook bij de kerkrentmeesters staat er op dit moment één vacature open. Mede hierom en vanwege het feit dat het CvK best wat hulp kan gebruiken, doet de kerkenraad en het CvK de oproep aan gemeenteleden om na te denken over het ‘gewone’ kerkrentmeesterschap.

Een kerkrentmeester is niet belast met kerkenraadszaken en – anders dan een ouderling-kerkrentmeester – is belijdend lidmaatschap géén voorwaarde. We hopen dat zodoende de drempel minder hoog is om hierover na te denken. De taken binnen het CvK zijn zeer divers: administratie en financiën, beheer van de kerken, de pastorie en de begraafplaats, coördinatie van diverse groepen vrijwilligers, acties (denk aan actie Kerkbalans en de Eindejaarsactie) en de ledenadministratie. De verdeling van de taken gebeurt in onderling overleg: er is veel mogelijk. We zijn met name op zoek naar mensen met organisatorische en administratieve kwaliteiten. Iemand die handig is met de computer en het leuk vind om acties te plannen en te begeleiden, afstemming zoekt met diverse vrijwilligers en het overzicht bewaart.

Op dit moment is het CvK een mannenbolwerk. Ook bij de naam rentmeester denk je in eerste instantie aan een man. Vrouwen zijn echter net zo welkom om het college te komen versterken!

We hopen dat één of meerdere personen zich geschikt achten als (ouderling-)kerkrentmeester. Laat dit dan weten aan één van de leden van het CvK, of aan onze scriba of dominee. Ook als je eerst meer zou willen weten kun je natuurlijk contact opnemen. Als kerkenraad hopen en bidden we dat we ook voor deze functie snel nieuwe mensen vinden.

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live