Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Overlijden Ineke Terlouw

Bericht van 23 mei

Op di. 19 mei jl. is overleden ons gemeentelid

Alexandrina Gijsberta Cornelia Terlouw-Gijsen

- Ineke -

in de leeftijd van 82 jaar.

De rouwdienst zal komende maandag 25 mei om 13.30 uur plaatsvinden in de Hervormde Kerk te Well. Aansluitend zullen we Ineke begraven.
De uitvaart vindt plaats in besloten kring. De dienst is te volgen via ons kanaal op YouTubehttps://www.youtube.com/channel/… Lees verder

Kidspraise van juni

‘Herstart’ kerkelijke activiteiten

Bericht van 20 mei

Vorige week heeft de PKN een protocol gepubliceerd om na te denken over de vormgeving van kerkelijke activiteiten in deze coronatijd. Dat gaat onder andere over de kerkdiensten, nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat er per 1 juli weer max. 100 mensen in kerkgebouwen mogen samenkomen. Als kerkenraad denken we daarom na over de mogelijkheden in onze gemeente. Een aparte groep vanuit de kerkenraad gaat hier mee aan de slag. Ergens na halverwege juni hopen we een aantal punten ‘op papier’ te hebben staan. Zo weten we als gemeente hoe we… Lees verder

Nieuwe vacatures kerkenraad

Bericht van 20 mei

Zondag 17 mei j.l. zijn nóg twéé nieuwe vacatures uitgezet. Het gaat om (1) een vacature voor het ambt van ouderling en (2) een vacature voor het ambt van ouderling-voorzitter. (Zie toelichting hieronder.) De gemeenteleden worden uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen van belijdende leden die men geschikt acht voor één van de twee genoemde ambten. Op de aanbeveling dient men naast de naam en het adres van de persoon ook het ambt te vermelden waarvoor de persoon wordt aanbevolen.… Lees verder

Extra zangers gezocht

Bericht van 20 mei

In de afgelopen maanden hebben we per dienst steeds twee zangers ingezet om de zang te ondersteunen. Zo kunnen we de liederen thuis in de huiskamers goed horen. Het ziet er naar uit dat we ook ná juni zangers nodig hebben, omdat gemeentezang voorlopig niet mag/kan. (Ook al komen we over een tijdje voor het eerst weer kleinschalig bij elkaar.) Als er meer mensen zijn die willen zingen, zou dat heel fijn zijn. Want hoe meer mensen kunnen meezingen, hoe minder vaak we steeds dezelfde mensen hoeven te vragen. Dat scheelt dus! Voel… Lees verder

Hemelvaartsdienst, ook voor jou!

Bericht van 20 mei

Voor Hemelvaartsdag heeft de dominee een kerkboekje gemaakt, een puzzel en kleurplaten opgezocht. De kleurplaten mogen opgestuurd worden, die worden in de pinksterdienst op de schermen getoond!

De liturgie van de volledige dienst is terug te vinden in de agenda.

Inzameling en verkoping spullen

Bericht van 15 mei

De werkgroep van het onderhoudsfonds heeft het volgende besloten wat betreft inzameling en verkoping. Deze worden niet meer gehouden tot en met augustus dit jaar. Moeten spullen echt weg dan kunt u deze na afspraak in overleg inleveren. Bent u op zoek naar iets kunt u altijd bellen of wij dat op voorraad hebben. In september/oktober willen we kijken of er een mogelijkheid is om alsnog een verkoping vanuit de schuur te organiseren. Voor informatie, ideeën of opmerkingen kunt u mailen naar margrethavanloon@upcmail.nl of bellen 06-24412640.… Lees verder

Liturgie van komende dienst

Bericht van 15 mei

De liturgie van de komende dienst, kunt u vinden in onze agenda, bij de activiteiten 

Lees Kerk&Nieuws

Bericht van 15 mei

In deze crisistijd proberen we als gemeente zo goed als mogelijk met elkaar verbonden te blijven. Het is dan wel handig om de juiste kanalen te kennen! Een aantal dingen communiceren we via de website (www.kerkwell.nl), maar het meeste reilen en zeilen vind je in het kerkblad Kerk&Nieuws. Met Kerk&Nieuws blijf je het beste op de hoogte van het laatste nieuws. Een abonnement op de papieren versie kost €24,50 per jaar. Als je nog geen abonnement hebt, kun je er een afsluiten via Ruud Koemans (tel. 06-27342563 | e-mail: roedienlia@gmail.com). Een andere optie is om de edities van Kerk… Lees verder

Online activiteiten voor de jeugd

Bericht van 4 mei

Door de coronacrisis is het jeugdwerk in onze gemeente abrupt gestopt. Dat vinden we jammer en met de leidinggevenden van de clubs hebben we daarom wat bedacht.

De jongste kinderen van de Kindernevendienst (<7 jaar) hebben afgelopen week een pakketje gekregen, met daarin onder andere een werkblad en een klein cadeautje en voor de ouders een instructie met wat handvatten.

Verder hebben de jeugdleiders een aantal… Lees verder

In memoriam Joke Kramer - Rochat

Bericht van 4 mei

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

In memoriam Peter van Genderen

Bericht van 4 mei

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

Kidspraise 7 juni

Bericht van 4 mei

De Kidspraise die eerder in april niet doorging, is verplaatst naar zondagmiddag 7 juni, om 16.00 uur. Dit zal in de plaats zijn van de Ontdekkerk, die eigenlijk op die datum gepland stond. Vanwege de coronamaatregelen is het organiseren van een Ontdekkerk namelijk niet haalbaar.

 

Tijdens de kidspraise richten we ons zo veel mogelijk op de jongste kinderen uit onze gemeente. En we kunnen jullie hulp… Lees verder

Wereldwijd strijden tegen Corona: collecte 10 mei

Bericht van 23 april

Wereldwijd strijden tegen Corona.

Collecte 10 mei.

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen, ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is. Waar een dag niet gewerkt, een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken. De gevolgen van de coronapandemie raken juist de allerarmsten van de wereld het hardst.

Laten we de handen ineenslaan. Samen zijn we de kerk in actie: wij geloven in delen. Uw steun is nodig. Geef ook!!

Mogen we op u rekenen?

Hartelijke groet, de diaconie

Podcast van Pasen naar Pinksteren

Bericht van 22 april

Vanwege de maatregelen rond de coronacrisis én om online met elkaar verbonden te zijn en blijven,
zijn ds. Maassen van den Brink en Gerard Tamson de Podcast 'Van Pasen naar Pinksteren' gestart.

In zeven weken op zoek naar de vervulling van de Schriften.

 

De podcast zal wekelijks op woensdag online worden gezet en is te horen via ons kanaal op Kerkomroep

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10730

Veel… Lees verder

Overlijden Peter van Genderen

Bericht van 21 april

Op vr. 17 april j.l. is overleden ons gemeentelid

Peter van Genderen

in de leeftijd van 91 jaar.

De rouwdienst zal komende vrijdag 24 maart om 13.00 uur plaatsvinden in de Hervormde Kerk te Well en aansluitend zal de crematie plaatsvinden in crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk.
Wegens de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zal alles in besloten kring plaatsvinden. Het is mogelijk de dienst mee te luisteren én mee te kijken via KerkomroepLees verder

Vacatures kerkenraad

Bericht van 20 april

In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers ontstaan er in september a.s. de volgende vacatures in de kerkenraad: één voor het ambt van ouderling; twee voor het ambt van diaken en twee voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester.

De gemeenteleden worden uitgenodigd om aanbevelingen in te dienen van belijdende leden die men   geschikt acht voor één van bovengenoemde ambten. Op de aanbeveling dient men naast de naam en het adres van de persoon ook het ambt te vermelden waarvoor de persoon wordt… Lees verder

In memoriam Inge Bartels - Steffan

Bericht van 20 april

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

In memoriam Mieke Beerendonk - van Schijndel

Bericht van 20 april

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

Activiteiten Onderhoudsfonds

Bericht van 16 april

Door de corona crisis zijn ook al onze activiteiten stilgezet. Wanneer alles weer opgang gaat komen is voor iedereen een grote onzekerheid. De vraag is ook of alles weer gewoon door kan gaan. Dit zullen we allemaal af moeten wachten. Wat betreft de rommelmarkt die voor 13 juni gepland staat zijn we ook afhankelijk van de Oranjevereniging van Well. Zij beraden zich binnenkort of hun feestweek door kan gaan of verzet gaat worden. Wij maken ook gebruik van dezelfde tent dus hun beslissing is ook voor ons van belang.

Als u al spullen klaar heeft staan voor de rommelmarkt vragen wij u… Lees verder