Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Bij de 6e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 31 maart

Ter reflectie op zondag 28 maart het derde couplet uit Sela, ‘Hard geslagen, vastgenageld’:

 

“Wie te licht denkt over zonde

en haar diepe ernst niet ziet,

kijk naar Hem en zie… Lees verder

Opbrengsten collectes februari

Bericht van 28 maart

07 feb: €142,75; 14 feb: €141,00 Kerk-tv; 21 feb: €152,00 De Hoop; 28 feb: €115,00; Zending: €115,75. Per bank ontvangen: €285,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Aanmelden kerkdiensten APRIL 2021

Bericht van 24 maart

De kerkenraad heeft besloten om de mogelijkheid om een kerkdiensten  te bezoeken weer op te starten. Ook blijven we de diensten zoals gebruikelijk online uitzenden. We volgen hiermee het advies van de Protestantse Kerk.

Met ingang van zondag 21 maart  zullen we weer  kerkdiensten te gaan houden met max 30 personen. (kinderen en zij die een taak hebben in de dienst niet meegerekend). Voor de jongste kinderen is er per april oppas in de pastorie. Kindernevendienst is er voorlopig helaas nog niet.

U kunt zich via  de onderstaande link opgeven voor de diensten van april. Lees verder

Actie Kerkbalans (tussentijds bericht)

Bericht van 22 maart

In de afgelopen weken zijn er mensen bij u aan de deur geweest voor de Actie Kerkbalans, of heeft u hier een mail over gekregen. We krijgen positieve indrukken van hoe gemeenteleden financieel betrokken zijn, ook/juist in deze crisistijd! Maar degenen die nog moeten reageren vragen we om dit vooral nog te doen! Als u denkt, ik heb niemand aan de deur gezien, dan kan het zijn dat u een mail hebt gekregen. Maar als u ook dan denkt: ook per mail heb ik niets zien verschijnen, kijk dan even in de ‘spambox’, of ‘ongewenste mail’: het kan zo maar zijn… Lees verder

Podcasts Stille Week

Bericht van 22 maart

In de Stille Week is er op woensdagavond een (laatste) gebedsviering en op Goede Vrijdag een kerkdienst. Maar het lijdensevangelie omvat veel meer dan de bijbelgedeelten die tijdens die vieringen aan bod komen. Daarom verschijnt er aanvullend op de overige dagen – maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag – overdag een ‘podcast’ (luisterfragment) op Kerkomroep en YouTube. In die podcasts wordt er steeds een gedeelte over Jezus’ lijdensweg gelezen en klinkt er een toepasselijk lied. Hopelijk geeft dit een handvat om elke dag in de Stille Week iets… Lees verder

Kerkauto en kinderoppas

Bericht van 22 maart

Aangezien er weer mensen in de kerkdiensten kunnen komen, zal ook de kerkauto weer gaan rijden. Voor degenen die hier gebruik van willen maken: zie de details bij de kerkdiensten aan het begin van het kerkblad. Vanaf april zal er ook weer kinderoppas zijn. De kinderen die het betreft kunt u dan weer opgeven met het opgaveformulier. Meer informatie volgt!

Kerkgangers en zang

Bericht van 22 maart

Per zondag 21 maart ontvangen we per dienst weer 30 personen (kinderen tot 12 jaar en zij die een taak hebben in de dienst niet meegerekend). Ook worden de liederen weer door onze zangers gezongen. We zijn verheugd dat we na een lange tijd weer in kleine groepen kunnen samenkomen en dat de lofzang ook weer in de kerk klinkt! Het opgaveformulier voor april volgt binnenkort weer en is dan te vinden op de website. Graag wijzen we u nog wel even op het feit dat het nog niet heel warm is in de kerk: in verband met besmettingsgevaar gaat tijdens de… Lees verder

Bij de 5e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 22 maart

Ter reflectie op zondag 21 maart lied 346 uit Hemelhoog:
 

“Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k… Lees verder

Bij de 4e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 18 maart

Ter reflectie op zondag 14 maart gezang 257:1 uit de Bundel ‘38:


“Zie ons te zaâm uw naam belijden,
o God, met eerbied voor uw troon,
onszelven U ten dienste wijden
in Christus, uwen lieven Zoon,
verenigd in gevoel van zonden,
in uitzicht op zijn schuldrantsoen.
Och, dat w’ in liefde saâmverbonden,
uw liefde dankbaar hulde doen!”

Bij de 3e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 8 maart

Ter reflectie op zondag 7 maart gezang 12 uit het Liedboek voor de Kerken:

(Om de tekst tot leven te brengen, luister https://www.youtube.com/watch?v=Tq87UUDWEGE)

 

“Niet in ‘t geweldige geluid

Lees verder

Bij de 2e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 8 maart

Ter reflectie op zondag 28 februari Opwekking 502:

“Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,

in uw nabijheid wil ‘k zijn.

Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,

U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de… Lees verder

Kerkdienst biddag: aandragen gebedspunten

Bericht van 2 maart

Woensdag 10 maart is het Biddag. Om 19.30 uur is er daarom een kerkdienst. Daarin gaat het over het gebed, en zullen we ook met en voor elkaar bidden.
Het is mooi om met elkaar als gemeenschap te bidden. Dan delen en benoemen we met elkaar onze gedachten en ook de gebeden die we persoonlijk opzenden. Zo weten we van elkaar wat ons bezighoudt en leggen we het voor God neer.
Is er iets/iemand waarvoor we kunnen bidden tijdens de dienst op Biddag? Geef het door via dominee@kerkwell.nl of bel/app 06-15203909. Het gaat om het gebedspunt, jouw naam hoeft niet genoemd te worden. Dan… Lees verder

In memoriam Huibertje Wijburg-van Geffen

Bericht van 1 maart

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

Vacatures kerkenraad

Bericht van 1 maart

Als kerkenraad komen we op dit moment niet verder met de invulling van de vacatures die er nog zijn voor ouderling, ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester. Sinds vorig voorjaar hebben we dit punt bijna elke kerkenraadsvergadering op de agenda gezet, nagedacht over nieuwe namen en gemeenteleden benaderd. Veel vacatures zijn inmiddels gelukkig weer ingevuld. Maar het kost veel tijd en energie om steeds na te denken over hoe nu verder met de overige vacatures. Ondanks dat we onze ogen open houden voor gemeenteleden die hiervoor in aanmerking… Lees verder

Actie Kerkbalans van start!

Bericht van 1 maart

Eén dezer dagen komt er iemand bij u langs voor de Actie Kerkbalans. Wilt u dit formulier invullen, zodat de bezorger deze snel weer bij u op kan halen? Als u afgelopen jaar uw e-mailadres hebt doorgegeven (voor alle communicatie vanuit onze gemeente), ontvangt u een e-mail met een antwoordformulier als bijlage. Wilt u in dat geval het formulier ingevuld terugmailen?
De Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron van onze gemeente. We bevelen deze daarom van harte bij u aan. Bij deze alvast hartelijk dank voor uw antwoord en gift! Als u uw e-mailadres alsnog wilt… Lees verder

Inzameling Voedselbank

Bericht van 22 februari

De inzameling voor de Voedselbank in de week voorafgaand aan Biddag (woensdag 10 maart) wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Wel is er een tijdens de kerkdienst op Biddag een collecte voor de diaconie, die bestemd is voor de Voedselbank. Deze collecte bevelen we van harte bij uw aan! We vragen u om met uw gift gul om te zien naar mensen die in deze tijd wel wat steun kunnen gebruiken.

Bij de 1e zondag van de veertigdagentijd

Bericht van 22 februari

Bij iedere zondag van deze veertigdagentijd een tekst om terug te blikken op de ochtenddienst. Ter reflectie op zondag 21 februari Psalm 104 vers 2 in de berijming:


“Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand.
Gij deedt de vloed over de aarde golven
en hoge bergen werden diep bedolven.
Uw… Lees verder

Opbrengsten collectes januari

Bericht van 18 februari

03 jan: €254,75 Vluchtelingen Lesbos; 10 jan: €179,50 Vluchtelingen Lesbos; 17 jan: €177,75 Vluchtelingen Lesbos; 24 jan: €224,75 Vluchtelingen Lesbos; 31 jan: €170,50 Vluchtelingen Lesbos; Zending: €28,30; Kerk-tv: €0,00. Per bank ontvangen: €530,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Quizzen! Doe mee met de pubquiz op 27 februari

Bericht van 11 februari

Quizzen!!
De leiding van 14+ organiseert voor de hele gemeente een Pubquiz! Op 27 februari wordt dit gehouden via zoom. Wat heb je nodig: een tablet of laptop om via zoom contact te hebben, en een telefoon met internet om je antwoorden via kahoot in te vullen. 
Geef je op bij Martine: martinevdvliet@gmail.com 
Het belooft een gezellige avond te worden!

Opbrengsten collectes december

Bericht van 1 februari

06 dec: €165,00 De Herberg; 13 dec: €226,60 De Herberg; 20 dec: €161,50 De Herberg; 24 dec: €247,00 Minima; 25 dec: €246,25 Kerstcollecte; 27 dec: €120,00 De Herberg; 31 dec: €95,75 De Herberg; Zending: €31,80; Kerk-tv: €0,00. Per bank ontvangen: €515,00 Hartelijk dank voor uw gaven.