Een overzicht van berichten op chronologische volgorde. Klik op de titel om het hele bericht te lezen.

Scholendienst 22 mei

Bericht van 18 mei

Komende zondag is een bijzondere dienst! Het thema is 'Verder dan je kijken kunt'. Kinderen van CBS De Hoeksteen zullen in deze dienst meehelpen. Ook vertellen ze iets over waar ze deze week op school mee bezig zijn geweest rondom dit thema. In de kerk zijn ook de knutselwerken en dergelijke van alle kinderen van de school. Na afloop is er koffie en thee in de kerk om elkaar te ontmoeten en de creaties van de kinderen te bekijken. We hopen de kinderen van De Hoeksteen en hun ouders en/of grootouders en ook gemeenteleden te ontmoeten. De dienst begint om 10.00 uur in de Wellse kerk. Tot… Lees verder

Opbrengsten collectes april

Bericht van 14 mei

03 april: €99,69 Diaconie; 10 april: €120,89 JongProtestants; 15 april: €246,41 Stichting de Hoop; 17 april: €191,80 Werelddiaconaat; 24 april: €104,98 Kerk-tv; Zending: €49,17. Per bank ontvangen: €48,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Thema-avond geloofsopvoeding

Bericht van 25 april

Voor alle ouders met jonge kinderen in onze gemeente! 24 mei houden we een thema-avond over geloofsopvoeding. Samen met Leantine Dekker gaan we nadenken over het thema ‘Ontvangen en doorgeven’. Sta je erbij stil wat jij je kind (bewust en onbewust) doorgeeft? Aan welke thema’s en waarden wil jij graag in je opvoeding aandacht geven? Het belooft een interessante avond te worden, waarin ook tijd is om vragen te stellen aan elkaar en ervaringen te delen. Zet de datum alvast in je agenda! Meer informatie volgt nog.

In memoriam Riek de Haan-van Hees

Bericht van 25 april

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

Overlijden Riek de Haan-van Hees

Bericht van 20 april

Op zaterdag 16 april jl. is overleden ons gemeentelid

Hendrika Lamberta (Riek) de Haan-van Hees

in de leeftijd van 82 jaar.

De afscheidsdienst vindt komende vrijdag 22 april plaats, om 11.00 uur in de Hervormde Kerk te Well. Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats naast de kerk.

(De dienst wordt níet online uitgezonden!)

Als blijk van meeleven kunt u een condoleancebericht sturen naar het volgende adres:

Fam. De Haan
Slijkwellsestraat 14
5325 KB Well

Goederen - en dienstenveiling

Bericht van 16 april

Goederen- en dienstenveiling
Op 11 juni wordt er een Goederen- en dienstenveiling gehouden.
Ook is er een rad van fortuin aanwezig waarmee mooie prijzen te winnen zijn. En er is friet en fris te koop. De opbrengst is bestemd voor noodhulp Oekraïne.
Locatie : In de tent bij het voetbalveld
Tijd: 15:30 tot 18:00 uur

Aanmelden diensten en goederen voor de veiling.
Diensten kunnen gevraagd of aangeboden worden.
--Bij gevraagde diensten vraagt de contactpersoon om een dienst uit te voeren een vaste prijs… Lees verder

In memoriam Wout Robbemondt

Bericht van 12 april

U moet ingelogd zijn om dit bericht te kunnen lezen.

De temperatuur twee graden lager

Bericht van 6 april

De overheid roept op om de verwarming twee graden kouder te zetten. Dat werd voor overheidsgebouwen wel eens tijd, aangezien de temperatuur daar nu alsnog op 19 graden staat. Maar om je verwarming eens wat lager te zetten en een dikke trui aan te doen, was juist ook de vastentip van afgelopen week! Al geprobeerd? Deze week anders nog een mooie gelegenheid: juist nu is het (nog) wat kouder. Het doet je stilstaan bij de zegeningen van de luxe die we hebben. En spiegel het eens aan de ontberingen die Jezus doorstond, dat maakt je klein. Succes als je het combineert met de tip van deze week om… Lees verder

Schuurverkopingen en Rommelmarkt

Bericht van 6 april

De afgelopen maanden hebben we verschillende keren inzameling en verkoping kunnen houden aan de Slijkwellsestraat 8 te Well. Ook de kleding verkoop aan de Wellsedijk 28 was dan ook geopend. Als er tussendoor belangstelling was kon hiervoor ook een afspraak gemaakt worden. We zijn blij dat we veer velen van u op beide locaties hebben kunnen ontmoeten.
In mei houden we nog één keer verkoping en inzameling. Vrijdag 6 mei van 11.00 tot 14.30 is er verkoping, maar kunt u op zaterdag niet inleveren mag dat ook op dit tijdstip. De volgende dag, zaterdag 7 mei is er van 9.00 tot 12.00… Lees verder

Zendingsdoel 2021/2022: Thuisfront Vertaalwerk

Bericht van 31 maart

In de kerk hangen er aparte collectebussen voor de zending en ook online kunt u via Givt (via de aparte QR-code op het scherm aan het einde van dienst) geld geven aan de zending. Alleen was het de laatste tijd de vraag: waar gaat dat geld voor ‘de zending’ nu eigenlijk heen? Want sinds vorig jaar is er geen zendingscommissie meer, die altijd een doel uitzocht om financieel te steunen. Het doel voor afgelopen jaar en ook voor dit jaar is daarom door de diaconie uitgekozen. Hopelijk zal er volgend jaar weer een nieuwe zendingscommissie zijn die… Lees verder

Diensten Ammerzoden en kinderoppas

Bericht van 31 maart

Vóór coronatijd was het sinds een aantal jaar al zo dat er geen kinderoppas en kindernevendienst aangeboden werd tijdens de diensten die in Ammerzoden gehouden werden. Dit had te maken met het feit dat er dan regelmatig geen kinderen kwamen. Maar dat zou betekenen dat ouders met jonge kinderen niet naar de kerk kunnen.
Daarom is er besloten om vanaf heden wél kinderoppas te organiseren wanneer er in Ammerzoden dienst is. Deze kinderoppas vindt zoals gebruikelijk plaats in het dorpshuis in Well. Ouders kunnen hun jongste kinderen dan in… Lees verder

Verkoping spullen vrijdag 1 april en inname spullen zaterdag 2 april

Bericht van 29 maart

Vrijdag 1 april is er verkoping van ingeleverde spullen. De schuur aan de Slijkwellsestraat 8 is geopend van 11.00 tot 14,30.
Er is weer volop keus van 2e handspullen en nette kleding. De boeken zijn mooi gesorteerd ingericht. Er is dan ook een ruime keus van kinderboeken,
romans, enz. Ook lp,s en singles zijn hier te vinden..
Zaterdag 2 april van 9.00 tot 12.00 is er gelegenheid om spullen in te leveren maar tegelijker tijd ook verkoping. Voor inlichtingen kunt bellen naar 06-24412640

Overlijden Wout Robbemondt

Bericht van 26 maart

Op vrijdag 25 maart jl. is overleden ons gemeentelid

Wouter Jenne (Wout) Robbemondt

in de leeftijd van 85 jaar.

De afscheidsdienst vindt komende donderdag 31 maart plaats, om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te Well. Aansluitend volgt de begrafenis op de begraafplaats naast de kerk.

De dienst is ook online te volgen via YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UCfdprbGYs6_ItQCdUobR5Cg en via … Lees verder

Opbrengsten collecten februari

Bericht van 22 maart

06 februari: €122,23 Zending Rwanda; 13 februari: €111,85 Kerk-TV; 20 februari: €126,23 Diaconie; 27 februari: €176,22 Noodhulp Nepal; Zending: €71,30. Per bank ontvangen: €125,00 Hartelijk dank voor uw gaven.

Eindresultaat Actie Kerkbalans

Bericht van 18 maart

Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2022 is bekend! 

Een actie die in het teken stond van de toekomst van de kerk. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat we tot nu toe toezeggingen kregen voor een totaal van ongeveer € 41.000,-. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog € 4.000,- (10%) onder het resultaat van 2021. We zijn dus erg dichtbij! Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor kerkbalans, omdat de mail of de envelop u is ontschoten, dan hopen we natuurlijk dat u alsnog wilt reageren. U kunt mailen naar kerkvoogdij@kerkwell.nl of de envelop… Lees verder

Dabar Aalst

Bericht van 17 maart

Op camping De Rietschoof in Aalst organiseert de plaatselijke Dabarcommissie samen met jongeren tussen de 18 en ca. 25 jaar evangelisatie- en recreatie-activiteiten.

 

Via Dabar, een organisatie die verbonden is aan de IZB, zijn jongeren één of twee weken in teamverband actief op een camping of een stadswijk in Nederland. Zo maken zij deel uit van de wereld van de campinggasten of buurtbewoners en bouwen zij een band met hen op. Met… Lees verder

Ontdekkerk 13 maart

Bericht van 3 maart

Op zondag 13 maart zal er na lange tijd weer een Ontdekkerk plaatsvinden! We beginnen om 16.00 met de activiteiten en na de viering is er ook wat te eten. Het thema is dit keer ‘Dagelijks brood’. We reizen tijdens de creatieve activiteiten, de korte viering en het eten een stuk mee met het volk Israël door de woestijn. Er gebeurt tijdens die reis van alles dat te maken heeft met eten en we gaan dat meebeleven. Bijvoorbeeld door het doen van een experiment met eten, maken van koekjesdeeg, zien van wolkenkunsten en het doen van een heuse vogelrace! Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is… Lees verder

Collecte 6 maart: noodhulp Oekraïne

Bericht van 28 februari

Zondag 6 maart collecteren we in de kerkdiensten 's ochtends en 's avonds voor Oekraïne.

 

Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Natalia… Lees verder

Schuurverkopingen en inname spullen

Bericht van 28 februari

Vrijdag 4 maart is er verkoping van ingeleverde spullen. De schuur aan de Slijkwellsestraat 8 is geopend van 11.00 tot 14.30 uur. Er is weer volop keus van tweedehandspullen en nette kleding. De boeken zijn mooi gesorteerd ingericht. Er is dan ook een ruime keus van kinderboeken, romans, enz. Ook lp’s en singles zijn hier te vinden. Zaterdag 5 maart van 9.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid om spullen in te leveren en tegelijkertijd ook verkoping.

Vastentips veertigdagentijd

Bericht van 28 februari

Afgelopen zondag had onze gastvoorganger het over vasten. Velen van ons zijn het misschien niet zo gewend, maar bij tijden is het goed om als christen een beetje van je luxueuze leven op te geven: niet altijd streven naar het maximaal haalbare in je leven, ‘eruit halen wat erin zit’, gericht te zijn op ‘meer, meer, meer’, op ‘ik, ik, ik’, maar juist op ‘U, U, U’.

 

Bij het thema ‘zeven keer barmhartigheid’ (zie meer hierover via… Lees verder