Opbrengsten collectes mei

01 mei: €102,63, Diaconie; 8 mei: €133,00 Noodhulp Nigeria; 15 mei: €146,65, Binnenlands diaconaat; 22 mei: €142,73 Missionair werk; 26 mei: €65,21 Diaconie; 29 mei: €108,19 Kerk-tv; Zending: €89,72. Per bank ontvangen: €80,50, Kindernevendienst collecte t.b.v. Stichting Compassion: €106,50 Hartelijk dank voor uw gaven.

Labels