Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Orde van dienst zo. 15 nov. 2020 (voortzetting heilig Avondmaal)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 107: 1, 3 (Gods goedheid houdt ons staande)

Stilte, bemoediging en groet

Voortzetting heilig Avondmaal

Apostolische geloofsbelijdenis (gezamenlijk gesproken)

B38 gezang 184: 1, 2, 4 (De Heer is mijn Herder!)

Nodiging

Lofprijzing

Avondmaalsgebed (incl. ‘Onze Vader’)

Voorbereiding: B38 gezang 252: 1, 2 (Broeders, komt, de Heiland noodt!)

Gemeenschap van brood en wijn

Afsluitende woorden uit Jesaja 55:6-9 (NBV)

B38 gezang 136: 1, 3, 5 (Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der ere!)

Dankgebed voor het heilig Avondmaal en gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Nehemia 13:15-31 (NBV)

Psalm 119: 14, 15 (Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn)

Preek

HH 548 (Breng dank aan de eeuwige)

Gebeden (dankgebed, voorbeden)

Slotlied: B38 gezang 116: 1, 3, 6, 8 (Door den nacht van smart en zorgen)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

Inzameling van de gaven