Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Voorbereiding heilig avondmaal

 

Orde van dienst zo. 8 nov. 2020 om 10.00 uur in de kerk van Well (Voorbereiding heilig Avondmaal)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 89: 1, 7 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Stilte, bemoediging en groet

HH 445 (alle verzen) (Ik bouw op U)

Leefregel: Matteüs 24:1-14 (NBV)

B38 gezang 130 (alle verzen) (God is getrouw, zijn plannen falen niet)

Gebed bij de opening van het Woord

Woord voor de kinderen, waarna ze naar de nevendienst gaan

1e Schriftlezing: Nehemia 4: 1-3 en 9-17 (NBV)

Psalm 149: 1, 4 (Halleluja! laat opgetogen)

2e Schriftlezing: Nehemia 6: 10-15 (NBV)

Psalm 2: 1, 4 (Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?)

Preek

HH 557 (alle verzen) (Er is een verlosser)

Formulier voorbereiding heilig Avondmaal

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: HH 450: 1, 4 (In Gods overwinning)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (‘Amen, amen, amen’))

Inzameling van de gaven