Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Orde van dienst zo. 27 sept. 2020 om 10.00 uur in de Kerk van Well (Opening Winterwerk)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 147: 1, 3 (Lof zij den Heer, goed is het leven)

Stilte, bemoediging, groet Luisterlied: HH 734 (Verborgen rijkdom) https://www.youtube.com/watch?v=rkz3gzrb_Ek

Wetslezing uit Exodus 20: 1-17 (NBV) met de samenvatting uit Matteüs 22:36-40 (NBV)

Psalm 103: 1, 3 (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren)

Gebed om de heilige Geest

Gesprek met de kinderen, die na het kinderlied naar de kindernevendienst gaan

Kinderlied: HH 685 (2x) (Laat zo je licht maar schijnen)

1e Schriftlezing: Matteüs 13: 45-46 (NBV)

HH 88 (alle verzen) (Zoek eerst het koninkrijk van God)

2e Schriftlezing: Matteüs 19: 16-30 (NBV)

Psalm 34: 1, 4, 5 (Ik loof den Heer altijd)

Preek – met als thema: “Het goede leven”

B38 gezang 217: 1, 2, 4 (Komt, laat ons voortgaan, kind’ren)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: HH 553: 1, 4 (Dank U, Heer, voor al wat leeft)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456:3 (‘Amen, amen, amen’))

Inzameling van de gaven

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Extra kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Reinart Bragt
koster
G. van Vugt
bhver
Margaretha Hagelen