Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Orde van dienst 20 september 2020 om 10.00 uur in de Kerk van Well

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 8: 1, 2 (HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)

Stilte, bemoediging, groet

Psalm 8: 3, 4, 5 (Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen)

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Geloofsbelijdenis: Kolossenzen 1:15-20 (NBV) à In wisselspraak!

Psalm 8: 6 (HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)

Gebed om de heilige Geest

Gesprek met de kinderen, die na het kinderlied naar de kindernevendienst gaan

Kinderlied: HH 703 (alle verzen) (Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten)

1e Schriftlezing: Genesis 1:26-31 (NBV)

B38 gezang 140: 1, 4 (Hoe blinkt uw majesteit alom)

2e Schriftlezing: Matteüs 25:31-46 (NBV)

HH 708: 1, refrein, 3, refrein, 5, refrein, 6, refrein (Toen ik naar mijn naaste zocht)

Preek – met als thema: #HoutVanChristus

ELB 156: (alle verzen) (De mens leeft niet alleen op aarde)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: HH 395: 1, 3, 5 (Ik wil jou van harte dienen)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456:3 (‘Amen, amen, amen’))

Inzameling van de gaven

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Quinten Huisman
koster
J. W. Vos
bhver
Wim Baijense