Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. N. de Boo, Zeist

VOORZANG: Psalm 34: 1, 5

VOTUM EN GROET

LIED: Gezang 128: 1, 3 (NH bundel 1938)

VEROOTMOEDIGING

LIED: Psalm 143: 8, 9

KINDEREN/JONGERENMOMENT

LIED: Hemelhoog 396: 1, 2, 3

GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD

LEZING: Jesaja 55: 6-13

LIED: Psalm 119: 40, 43

LEZING: Mattheus 13: 1-9, 18-23

LIED: Op Toonhoogte 679: 1, 2

VERKONDIGING OVER: Mattheüs 13: 9

LIED: Gezang 228: 1, 2, 3, 5

DIENST DER GEBEDEN

INZAMELING VAN DE LIEFDEGAVEN

LIED: Op Toonhoogte 472: 1, 2

ZEGEN

Collecten
kerkvoogdijcollecte
Kerkvoogdij
diaconiecollecte
Diaconie
uitgangscollecte
instandhouding predikantsplaats
Met medewerking van
organist
Jeline Bragt-van Eck
koster
L of F de Jongh
bhver
Artje Timmer