Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
(geen)
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Onkosten van de dienst
Met medewerking van
organist
Jeline Bragt-van Eck
koster
n.v.t.
bhver
n.v.t. (i.v.m. opname die vooraf plaatsvindt)