Agenda
Lokatie
Well
Voorganger
Ds. D. Maassen van den Brink

Voorganger: ds. Daniël Maassen van den Brink

Organist: Quinten Huisman

Zangers: Jette Maassen van den Brink en Rianne Timmer

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 127: 1, 2 (Wanneer de Heer het huis niet bouwt)

Stilte, bemoediging en groet

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

HH 229 (2x!) (Heilige Geest van God)

Leefregel: Romeinen 8: 1-11 (NBV)

B38 gezang 90: 1, 4, 5 (Den hogen God alleen zij eer)

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 8: 12-30 (NBV)

HH 627: 1, 2, 3 (Abba, Vader)

Preek

LvdK gezang 477: 1, 2 (Geest van hierboven)

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: B38 gezang 89: 1, 2, 3, 4 (Halleluja, lof zij den Heer)

Wegzending en zegen

Inzameling van de gaven

Met medewerking van
organist
Quinten Huisman
koster
L of F de Jongh
bhver
Meck van Wijk