De Vrouwenvereniging komt van september tot mei eens per maand op dinsdagavond in het dorpshuis "Ons Huis" bijeen. Doorgaans wordt er driemaal per seizoen een spreker of spreekster uitgenodigd. Aan Kerstmis en Pasen wordt binnen de vereniging bijzondere aandacht besteed. De overige avonden worden gevuld met gezelschapsspelen, e.d. Het seizoen wordt afgesloten met een dagreis.