Orde van dienst zo. 24 jan. 2021 10:00

 

ZIE VOOR DE KINDEREN EEN KERKBOEKJE EN KLEURPLAAT ONDERAAN!

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 65: 1, 2 (De stilte zingt U toe, o Heere)

Stilte, bemoediging, groet

Inleiding

HH 663 (alle verzen) (Vader, ik aanbid U): https://www.youtube.com/watch?v=zGYiGtxPQ4s

Leefregel uit Marcus 10:17-27 (NBV)

HH 373: 1, 2 (Grote God, zie ons verlegen)
https://www.youtube.com/watch?v=a6IflE_W8Tg

Gebed bij de Schriften

Woord voor de kinderen

1e Schriftlezing: Rechters 16:23-31 (NBV)

B38 gezang 224: 1, 2 (Wat ware zonder U het leven)

2e Schriftlezing: Marcus 1:16-20 (NBV)

LvdK gezang 47 (alle verzen) (Jezus die langs het water liep): https://www.youtube.com/watch?v=WxBmf3IA_Ow

Preek

Alternatieve versie van HH 386: https://www.youtube.com/watch?v=RTK6Pris0LE

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)

Slotlied: B38 gezang 222: 1, 3, 4 (Jezus, ga ons voor)

Wegzending en zegen (beantwoord met LvdK gezang 456: 3 (Amen, amen, amen))

Inzameling van de gaven

Reactie toevoegen

Om spam tegen te gaan: vul het woord kerk in

In kolom "Onder De Aandacht" tonen
Uit
Deze banner tonen?
Banner verbergen
Status bericht
Live