<< Terug naar startpagina ANBI

Het onderhoudsfonds heeft de ANBI-status. Onder bepaalde voorwaarden is een gift daarmee aftrekbaar van de belasting. Hieronder staan de gegevens. 

A. Documenten zoals baten- en lastenrekening voor de ANBI van het Onderhoudsfonds

 

B. Algemene gegevens

Officiele Naam Stichting Onderhoudsfonds van de hervormde gemeente Well en Ammerzoden

 • RSIN 816048538
 • KvK 11053057
 • Bank NL71 RABO 0326 0770 81

Contact

 • Contact? Mail ons via het formulier!
  • Postadres? Elzendammen 7 5324BT Ammerzoden 

Bestuur

 • Doelstelling
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
 • Bestuurssamenstelling
  • Voorzitter: Mevrouw A. van der Linden
  • Penningmeester: De heer A. van Loon
  • Secretaris: De heer T. Brienen
  • Afgevaardigde kerkvoogdij: de heer G. van Vugt
  • Algemene bestuursleden: mevrouw R. Verhoeks, vacature
 • Beloningsbeleid 
 • Voor een actueel verslaglegging van onze laatste activiteiten, zie deze pagina.
 • Voor een beknopt overicht van baten en lasten zie hierboven onder A.